Patientgaranti ved tandbehandling i Polen

Tandklinikken i Polen giver følgende garantier på din tandbehandling:

 • Tandimplantater - 10 års garanti. På premium tandimplantater - livstidsgaranti
 • Fuldkeramiske cercon tandbroer, tandkroner og inlays/ onlays - 2-5 års garanti
 • Tandfacader - 2-3 års garanti
 • Kompositfyldninger - 2 års garanti
 • Composite bonding - 2 års garanti
 • Tandproteser 2 år (gælder ikke midlertidige proteser, eller hvis man har fået fjernet en eller flere tænder samtidig)

Varigheden af garantien varierer efter hvilken tandklinik man har været hos.

For at opretholde Garantien på din tandbehandling i Polen, skal du til kontrolundersøgelse på en tandlægeklinik 2 gange årligt.
Det kan du gøre hos tandlægen i Polen, eller hos en lokal tandklinik hvor du bor, dog skal du have dokumentation for kontrolbesøgene!

Garantien bortfalder hvis:

 • Du ikke følger tandlægens vejledninger
 • Du forsømmer din mundhygiejne
 • Der er opstået skader/ uheld på dine tænder
 • Din situation i munden har forandret sig, f.eks.; tandkød eller knogle har forandret sig på grund af naturlig udvikling/ du har mistet tænder og derfor måske overbelastet de resterende tænder
 • Der opstår sygdom der har en negativ virkning på tændernes tilstand
 • Du ikke får behandlet tand- eller mundsygdomme
 • Der er blevet udført protetiske rettelser eller tilføjelser på en anden klinik.

Forsikring

Tandlægeklinikken i Szczecin har en patientansvarsforsikring dækkende for laboratorie- og tandlægearbejde. Samtlige tandlæger i Polen har desuden - i.h.t. gældende lovgivning i Polen, hver især en patient- ansvarsforsikring.